Jdi na obsah Jdi na menu
 

Motto občanského sdružení Na rovinu 

 

Jsme raději rovní než křiví, 

jsme raději rovní než shrbení, 

raději jsme si rovni, než být povýšení, 

raději jsme si rovni, než být ponížení,

máme raději jednání na rovinu než křivé hry. 

 

Máme rádi věci NA ROVINU!

 

 

Vítejte na stránkách občanského sdružení Na rovinu!

 

 

 

Stránky jsou nové a jejich příprava ještě není dokončena. Proto v některých sekcích nenajdete očekávaný obsah a některé materiály jsou ještě neúplné.

Za to se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

 

Občanské sdružení Na rovinu vzniklo na podporu občanů při kontaktu a jednání s obcí, popř. dalšími institucemi samosprávy a státu.

Občané demokratického státu mají právo na pravdivé informace o veřejných záležitostech a právo vyjadřovat se k veřejným rozhodováním. Některým zastupitelům a úředníkům to samozřejmě není vhod a rádi schovávají své záměry, rozhodování a informace pod pokličkou.

 

Téměř rok se snažíme na rovinu jednat s obcí Drhovle, přičemž pouze uplatňujeme svá zaručená práva. Místo jednání na rovinu jsme se však setkali s tím, že:

- představitelé obce opakovaně lžou, tají informace a šíří dezinformace,

- paní starostka neoprávněně vybírá poplatky za zpřístupnění informací,

- paní starostka dělá řadu rozhodnutí v obecních záležitostech sama, neveřejně, bez účasti zastupitelů a bez včasného informování veřejnosti.

 

Chceme včas vědět, co se chystá v naší obci. Nechceme překvapeně koukat na to, jak v obci padají stromy nebo se kopou základy nových domů, aniž by se občané včas řádným způsobem dozvěděli, že se něco takového připravuje.

 

Chceme mít možnost se k připravovaným záměrům nebo již uskutečněným krokům beztrestně vyjádřit.

 

Chceme mít právo jednat se zastupiteli a žádat je o informace nebo jim tlumočit přání občanů, aniž bychom byli považováni za záškodníky.

 

Chceme mít právo starat se o veřejné záležitosti.

 

Chceme, aby spolupráce mezi občany a obcí a jednání na rovinu byli normální.

 

Víme, že nejsme sami, kdo má s obcí tyto zkušenosti. Proto jsme založili občanské sdružení a vytvořili tyto webové stránky, aby mohly sloužit všem občanům jako prostor pro zveřejňování získaných informací, pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu.